Privacy Policy voor bezoekers

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website

www.geen-gezeur.nl bezoekt.

1. Beheer

De website www.geen-gezeur.nl staat onder beheer van Jouw persoonlijke boekhouder. De contactgegevens zijn te vinden op www.geen-gezeur.nl. Geen-Gezeur is een handelsnaam van Jouw Persoonlijke Boekhouder.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.geen-gezeur.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b Geen-Gezeur zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Geen-Gezeur kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het analyseren van bezoekersaantallen en hun gedragsstroom met als doel de website te verbeteren voor de bezoekers.

3. Cookies

3a Geen-Gezeur maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Geen-Gezeur de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Geen-Gezeur. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

Geen-Gezeur is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy Policy voor klanten

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die zijn/haar gegevens stuurt naar Geen-Gezeur.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Geen-Gezeur kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het contacteren van de klant bij eventuele interesse

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de dienst, zoals, maar niet beperkt tot, een mail met afspraakbevestiging, opdrachtbevestiging of SEPA-formulier.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan Geen-Gezeur denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Geen-Gezeur zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Geen-Gezeur verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Geen-Gezeur kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Geen-Gezeur voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.